Bekendmaking openbaar onderzoek: Hovestraat 37-39

De aanvraag gaat over

het uitvoeren van verbouwings- en uitbreidingswerken en het gedeeltelijk wijzigen van functie in de gebouwen met huisnummers 37 en 39, namelijk:
* Nummer 37:
  > functiewijziging van een deel van het gelijkvloers en de 2de verdieping van een eengezinswoning naar kantoor
  > verbouwing van een deel van de woning op de 3de verdieping naar een gemeenschappelijke conciërgewoning voor het notariaat met afzonderlijke trap, inkom en nieuwe dakkapel aan de straatzijde 
  > verbouwing van woning naar kantoor op het gelijkvloers en de 2de verdieping
  > uitbreiding van het kantoor op 2de verdieping met 4 individuele ‘denktanks’ aan de tuinzijde 
  > wijziging van de gemeenschappelijke muur met de aanpalende gebouw met huisnummer 35, gesitueerd op 2de  verdieping 
  > afwerking van de achtergevel in hout op de 1ste en 2de verdieping
  > nieuwe perforatie doorheen de bestaande scheidingsmuur tussen huisnummers 37 en 39 aan de tuinzijde op 2de verdieping
  > aanpassing van de bestaande trappenhal en -zaal in functie van de brandveiligheid aanpassingen van het kantoor op het gelijkvloers in functie van de toegankelijkheid voor personen met een beperking 

* Nummer 39:
* regularisatie van huidige functie van kantoor op de 2de verdieping 
* aanpassingen aan de traphal en doortrekken tot op de 3de verdieping van de gemeenschappelijke conciërgewoning
* plaatsing van brandladder aan de achtergevel op de 2de verdieping 
* regularisatie van de verbindingssas tussen de beide gebouwen nr 39 en nr 37 op 1ste  verdieping en perforatie van de bestaande scheidingsmuur tussen de beide gebouwen

* bijgebouwen, geclusterd in één geheel:
* uitbreiden van het bestaande bijgebouw als archiefruimte
* het plaatsen van een bijgebouw (36 m²) voor het pand met huisnummer 37
* het plaatsen van een bijgebouw (36 m²) voor het pand met huisnummer 39

* buitenaanleg:
* aanleg van een parkeerplaats voor personen met een beperking
* reorganisatie van parkeerplaatsen op de bestaande verharding
* aanleg van verharding en toegangspad
* inrichting van parkeerplaatsen 10 en 11 voor elektrische deelauto’s voor het kantoor

* groenaanleg:
* kappen van één hoogstammige kastanjeboom
* verplaatsen van bomen

De afwijking gaat over:

9,56 meter in plaats van 6,00 meter op de 2de verdieping
  > gevelmateriaal van de uitbreiding : houten beplanking in plaats van gevelsteen
  > breedte van de dakkapel aan de straatzijde: 8,00 meter in plaats van 4,00 meter
* Bijgebouw:
  > gevelmateriaal van het geclusterde bijgebouw: houten beplanking in plaats van gevelsteen
  > functie van bijgebouw in de tuin: archiefruimte in plaats van tuinberging
  > inplanting en clustering van bijgebouwen