Bekendmaking openbaar onderzoek - Drie Eikenstraat 487-491

De aanvraag gaat over het verkavelen van een terrein in 10 loten voor 6 eengezinswoningen.

Reden openbaar onderzoek:

Toepassing van artikel 13 2° lid van het omgevingsbesluit:
De gewone procedure (met openbaar onderzoek) is van toepassing bij aanvragen tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, gelegen in het gewestplan 'Antwerpen' van 3 oktober 1979.