Bekendmaking openbaar onderzoek Drie Eikenstraat 3

De aangevraagde stedenbouwkundige handelingen zijn als volgt:
het restaureren en herbestemmen van het kasteel tot een polyvalente ruimte op het gelijkvloers en een bed and breakfast met 8 units en appartement op de 1ste en 2de verdieping.

De afwijking gaat over:

Toepassing van artikel 4.4.6 VCRO:
In een omgevingsvergunning betreffende een bestaand hoofdzakelijk vergunde constructie die krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd is als monument, of deel uitmaakt van een krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd stads- of dorpsgezicht cultuurhistorisch landschap of archeologische site, kan worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften, voor zover de betrokken handelingen worden geadviseerd vanuit het beleidsveld onroerend erfgoed.
Het kasteel wordt herbestemd tot polyvalente ruimte op de gelijkvloerse verdieping en een bed and breakfast met klein appartement op de eerste en tweede verdieping.