Bekendmaking openbaar onderzoek Boniverlei 36

De aanvraag gaat over het regulariseren van twee tuinbergingen en een veranda + het isoleren en renoveren van de woning.

Reden openbaar onderzoek:

Alle wijzigingen zijn verenigbaar met de wettelijk en ruimtelijke context, met uitzondering van de twee 
bestaande tuinbergingen: 
• Volgens het BPA is er een strook voor binnenplaatsen en tuinen, vrij van elke constructie, 
vanaf 50m gemeten vanaf de rooilijn. Voor de achterste berging vragen we hiervoor een 
uitzondering aan. 
• In de strook voor binnenplaatsen en tuinen kan er tot 36m² berghokken worden voorzien. 
Waarbij houten berghokken minimaal 2m van de perceelsgrenzen moeten worden 
opgetrokken. Voor de afstand tot de perceelgrenzen vragen we een uitzondering aan.