Bekendmaking omgevingsvergunning weigering - Prins Boudewijnlaan (Edegemse Beek)

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor

* Grondgebied van Kontich:
  > het verwijderen van bomen, 
  > het ophogen van terrein, 
  > het bouwen van 23 kmo-units, 
  > het plaatsen van een distributiecabine voor elektriciteit
  > het aanleggen van verharding en parkeerplaatsen rondom de units,
  > het aanpassen van de wegenis
  > het aanleggen van een nieuwe gracht,
  > het uitgraven van een bufferbekken en het herprofileren van de aansluiting op de Edegemse Beek 

* Grondgebied van Edegem:
  > het plaatselijke verlagen van de oeverwal van de Edegemse Beek

Tegen de beslissing van de deputatie kan in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking