Bekendmaking omgevingsvergunning - Timmerdonckstraat 25

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor het bouwen van negen ééngezinswoningen met negen garages .

Tegen de beslissing van de deputatie kan in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking