Bekendmaking omgevingsvergunning - Renaat de Rudderlaan 23

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het dakgebinte en het plaatsen van een dakkapel in het achterste dakvlak.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.