Bekendmaking omgevingsvergunning - Prins Boudewijnlaan 43

Bekendmaking van de beslissing van de deputatie over volgende handelingen: Omzetting milieuvergunning naar een omgevingsvergunning en actualisatie/regularisatie van de bestaande situatie.

Tegen de beslissing van de deputatie kan in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.