Bekendmaking omgevingsvergunning - Prins Boudewijnlaan 261 A-C en 263 A-I

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor het regulariseren van de volgende vergunningsplichtige werken:

* In de 3de woonprojectzone: 
* het verminderen van 65 naar 64 appartementen door het samenvoegen van units 3I3.1 en 3I3.3 

* in de 4de woonprojectzone: 
* het aanpassen van scheidingsmuur tussen units 4D2.2 en 4D2.3  op de 2de verdieping
* het verminderen van 3 kantoorruimten naar 1 kantoorruimte in gebouw B door het samenvoegen van  units 4G0.1, 4G0.2 en 4H0.1 
* het uitbreiden van de ‘sokkel’/volume in functie van ondergrondse technische lokalen en buffervat
* het verplaatsen van vluchttrap 4.2 (ter hoogte van assen 412/4M)
* het supprimeren van de trap ter hoogte van de hoogspanningslokaal

* Link tussen ontmoetingscentrum en kern niet langer in programma van eisen eindgebruiker

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.