Bekendmaking omgevingsvergunning - Prins Boudewijnlaan 146 (self carwash)

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor:

 •         volgende stedenbouwkundige handelingen:
  • de sloop van de bestaande loods achteraan op het perceel;
  • het optrekken van een selfcarwash met een capaciteit van 7 wagens:
   • §  5 overdekte kleinere boxen (personenwagens),
   • §  2 niet-overdekte ruimere boxen,
   • §  technische lokaal,
  • het verwijderen van oude totem en het plaatsen van nieuwe totem carwash.
  • het plaatsen van een geluidscherm ter hoogte van de achterzijde van het linkse perceelsgrens;
  • het optrekken van twee aaneengesloten stofzuigeilanden (niet overdekt) met een capaciteit van 4 wagens
  •  
 •         volgende rubrieken:
 • 3.2.2° a)      1,5000 m³/u
  • §  het lozen van huishoudelijk afvalwater
 • 12.2.1            100kVA tot en met 1 000 kVA (250 kVA)
  • §  het plaatsen van een transformator in de hoogspanningscabine
 • 15.4.2° b)     100 motorvoertuigen en aanhangwagens/dag
  • §  het wassen van een geschat aantal voertuigen (afhankelijk van de weersomstandigheden)
 • 17.4               1 000 liter
  • §  opslag van wasproducten: zepen/was/polish voor gebruik in wasboxen

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.