Bekendmaking omgevingsvergunning - Mortselstraat 51

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor het regulariseren van de uitgevoerde funderingswerken met plaat op volle grond in plaats van met de voorziene kelder.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.