Bekendmaking omgevingsvergunning - Mortselstraat 26

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor het oprichten van een open terras met scheidingsmuren, aansluitend aan de keuken van de rijwoning.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.