Bekendmaking omgevingsvergunning - Monseigneur Jan van de Veldelaan 7 A-C

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een stuk grond in 3 loten met wijziging van de voorschriften voor de loten 31, 32 en 33 uit de goedgekeurde verkaveling 029/014 (1) van 8 juni 1964.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.