Bekendmaking omgevingsvergunning - Kapelaan Smitslaan 3

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor het regulariseren van:
* gevelwijzigingen aan de voor- en achtergevel 
* interne wijzigingen door het maken van doorgangen 
* aanleggen van  verhardingen

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.