Bekendmaking omgevingsvergunning - Den Eeckhofstraat 28

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een zolder tot nieuwe dakverdieping met dakkapel in het voorste dakvlak.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.