Bekendmaking omgevingsvergunning - Andreas Vesaliuslaan 2

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor het verhogen van het hellende dak in het eerste deel van de vrijstaande eengezinswoning.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.