Bekendmaking omgevingsvergunning - Atlas Copco uitbreiding testzone touch up

Bekendmaking van de beslissing van de deputatie over volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 44-D-498F: 
• de uitbreiding van de testzone van de C-shop; 
• de sloop en aanleg van bedrijfsverharding
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-B-38D, 1-B-52D, 1-B-53A, 1-B-58A, 1-B-58B, 1-B-59A, 1-C-16A, 1
-C 19M, 44-D-439F5, 44-D-498F, 44-D-518D en 44-D-521 door uitbreiding met/van: 
• een transformator van 4.000 kVA tot 29 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 4x 1.250 kVA, 2x 1.500 kVA, 3x 1.600 kVA, 12x 2.000 kVA, 4x 2.800 kVA, 2x 3.150 kVA, 1x 3.600 kVA en 1x 4.000 kVA (12.2.2); 
• 2 koelinstallaties met elk 23,6 ton CO2-equivalent tot koelinstallaties, warmtepompen en airco’s met een gezamenlijke hoeveelheid van 4.073,123 ton CO2-equivalenten (16.3.1); 
• 2 koelinstallaties van elk 24 kW tot koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airco’s en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5.947,71 kW (16.3.2.b)

Tegen de beslissing van de deputatie kan in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.