Bekendmaking gecorrigeerde beslissing omgevingsvergunning - Kattenbroek 1

Bekendmaking van de beslissing over een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een prefab hoogspanningscabine en een NIO-laadinstallatie (batterijhotel) met bijhorende technische- en terreinaanlegwerken .

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.