Bekendmaking gecorrigeerde beslissing omgevingsvergunning - Doornstraat 71 A-H

Bekendmaking van de gecorrigeerde beslissing over een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een stuk grond in 9 loten voor de bouw van 8 gekoppelde eengezinswoningen en een hoogspanningscabine

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.