Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Pieter van den Bemdenlaan 132

Bekendmaking van de beslissing over een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het regulariseren van de verbouwing en uitbreiding van een gezinswoning.  

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na deze bekendmaking.