Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Philips de Monteplein 41

Bekendmaking van de beslissing over een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het energetisch verbouwen van een hoekpand met crepi als gevelafwerking.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na deze bekendmaking.