Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Graaf de Fienneslaan 44

Bekendmaking van de beslissing over een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na deze bekendmaking.