Maak Vlaanderen tegen 2040 mee asbestvrij

Gepubliceerd op dinsdag 24 november 2020
Asbestvezels zijn immers gevaarlijk als ze worden ingeademd. De vezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, snijden, schuren, boren of reinigen onder druk.

Edegem en IGEAN, in samenwerking met de OVAM, helpen je graag om veilig en vakkundig jouw woning asbestveilig te maken door middel van een ophaling aan huis. 

Als inwoner kan je aan een gunstig tarief big bags, plaatzakken en/of containers en bijhorend beschermingsmateriaal bestellen om het hechtgebonden asbest in je woning af te voeren. Jij vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt Igean de zakken of container ophalen.

Bij hechtgebonden asbest, ook wel asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Enkele voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dat asbest in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier.

Het project startte op 2 november. Meer info en specifieke voorwaarden vind je op www.igean.be/asbest.