Arbeidsreglement

Elke werkgever moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij één werknemer in dienst heeft. Het arbeidsreglement verzamelt de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Het is een praktische vertaling van de afspraken die in de arbeidsovereenkomst staan.

Een aantal dingen moeten in het arbeidsreglement staan:

  • gegevens van de onderneming
  • arbeidsduur, uurroosters, jaarlijkse vakantie en informatie over vakantieaanvraag en -toekenning.
  • criteria die het loon bepalen, wijze en tijdstip van uitbetaling
  • opzegtermijnen en redenen voor een onmiddellijk ontslag
  • rechten en plichten van het toezichthoudende personeel
  • contactgegevens van de bedrijfsraad, de eerstehulpverlener, de artsen in geval van een arbeidsongeval, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging, en de inspectiediensten bevoegd voor de bescherming van de werknemers
  • vermelding van eventuele collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden rond de arbeidsvoorwaarden.

Een uitgebreid overzicht van de regelgeving vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Ook in het lokaal bestuur Edegem werd een arbeidsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Telefonisch en op afspraak open

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.