Amper ‘no-shows’ in vaccinatiecentrum

Gepubliceerd op maandag 29 maart 2021
In verschillende vaccinatiecentra in Vlaanderen komen heel wat mensen die werden uitgenodigd voor het vaccin, niet opdagen. Niet zo in vaccinatiecentrum ZORA.

Er zijn heel weinig no-shows omdat we iedereen opbellen die zijn afspraak niet heeft bevestigd. Er gaat in het vaccinatiecentrum geen enkel vaccin verloren.

Vier reservelijsten

Het vaccinatiecentrum heeft een reservelijst die gerangschikt is op prioriteit en op leeftijd. In de eerste plaats gaat dat om de officiële reservelijst van zorgprofessionals die werd aangereikt door de Vlaamse overheid. Op basis van officiële databanken van de overheid, ledenlijsten en beroepsfederaties en lijsten van werkgevers, werden namenlijsten aangelegd van personen die behoren tot deze beroepen.

De reservelijst van 65-plussers met een medisch risico werd geselecteerd door huisartsen en volgens de zogenoemde GDPR- of privacyregels samengesteld door de medisch coördinator van het vaccinatiecentrum. Op de derde rij in de reservelijst staan leerkrachten van het kleuteronderwijs en begeleiders van de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Toezichters, directie en ander administratief personeel horen daar niet bij.

Als er dan toch vaccins overblijven aan het einde van een vaccinatiedag dan worden interventieploegen van politie en brandweer uit de eerstelijnszone telefonisch gecontacteerd omdat zij namelijk op zeer korte tijd - binnen het kwartier - aanwezig zijn in het centrum voor een prik. 

Jezelf aanbieden om op de reservelijst te staan, gaat voorlopig niet. Wie in aanmerking komt, wordt door het vaccinatiecentrum gecontacteerd.