Afvalarme evenementen

Gemeente Edegem streeft naar afvalarme evenementen.   

Samen met de organisatoren van - middelgrote of grote - evenementen zoeken we naar reductiemogelijkheden voor afval (herbruikbare bekers, geen flyers, geen wegwerpproducten…) en de maximale selectieve inzameling van het afval (PMD, glas …). 

De gemeente zorgt voor het ter beschikking stellen van de nodige afvalrecipiënten. 

Meer info? Surf naar www.ovam.be

Overzicht zonder foto