Mineralen met menselijke inbreng, Ernst Burke

  • vr 14 oktober 2022 van 19 tot 22.30  uur
Vanaf het einde van de 18de eeuw, begin van de industriële revolutie, heeft de mens zich alsmaar een grotere invloed toegeëigend op de natuur en het milieu. Daarom heeft de Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen in het jaar 2000 deze omslag in het omgaan met de aarde het ‘antropoceen’ genoemd: een nieuw geologisch tijdperk door menselijke inbreng. Ook de mineralogie ondergaat in het antropoceen grote ontwikkelingen.

Door de behoefte aan grondstoffen realiseert de mens nieuwe verschijningsvormen in het landschap. Mijnbouw, metallurgie en kolenwinning veroorzaken gangen, storthopen, slakkenbergen en terrils. Door die menselijke activiteiten kunnen lucht en water nu ongehinderd inwerken op materialen die zich daarvoor afgeschermd ondergronds bevonden. Daarbij ontstaan chemische verbindingen die eerder niet bekend waren: nieuwe mineralen.

Kan en mag dat zomaar? Want van oudsher zijn mineralen toch ‘in de natuur voorkomende’ elementen en verbindingen. Waar is dan de grens tussen ‘natuur’ en ‘menselijke inbreng’? Vanaf de oprichting in 1959 tot 1995 heeft de Internationale Mineralogische Associatie (IMA) zich daarover niet echt uitgelaten. Al die nieuwe mineralen die geheel of gedeeltelijk toe te schrijven waren aan menselijke inbreng werden meestal geldig verklaard. De IMA kreeg er uiteindelijk genoeg van door de bijna ongebreidelde reeks nieuwe fasen die ontstonden op brandende terrils. In 1995 en 1998 zijn dan richtlijnen opgesteld voor de grenzen van menselijke inbreng bij de erkenning van nieuwe mineralen. De meest recente richtlijn, die voor mineralen op brandende terrils, dateert pas van 2020. In de lezing wordt een uitgebreid overzicht gegeven van mineralen en hun grenzen bij hun voorkomen in door de mens gecreëerde milieus.

Details in : www.minerant.org/Programma.pdf
Jaarprogramma 2022 : www.minerant.org/MKA/programma.html

Locatie

Zaal Elzenhof
Kerkplein 3 , 2650 Edegem

Prijs

  • gratis

Organisatie

Mineralogische Kring Antwerpen vzw
P. Van den Bemdenlaan 107 , 2650 Edegem