Stedenbouwkundige inlichtingen

Vraag online aan  Registreer je

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven.
Zo ben je als verkoper verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars.

Iedereen die publiciteit maakt voor de verkoop of verhuur (> 9 jaar) van vastgoed, moet in de tekst van de publicatie (bv. een advertentie in de krant of op een website) bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden. Meestal worden hiervoor specifieke afkortingen gebruikt.

Een notaris of vastgoedmakelaar voegt de vastgoedinfo en/of een stedenbouwkundig uittreksel toe aan de akten en overeenkomsten voor de verkoop of verhuur van een onroerend goed (grond, gebouw, ...). Deze uittreksels geven de nodige stedenbouwkundige inlichtingen over het betrokken goed.

Zo bevatten de vastgoedinfo en uittreksels onder meer volgende informatie: 

  • vastgoedinfo - rooilijnplannen, zoneringen, milieuvergunningen,...
  • een uittreksel uit het plannenregister - daarin staat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed (bvb. landbouwgrond);
  • een uittreksel uit het vergunningenregister - dat vermeldt of een:
    • stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd;
    • bouwmisdrijf is vastgesteld;
    • verkavelingsvergunning van toepassing is;..

In het verleden moest deze aanvraag een handmatig administratief proces doorlopen. Vanwege de verschillende stappen was er al snel enkele weken doorlooptijd nodig tussen vraag en afgifte van de informatie.

Gezien we alle informatie samengebracht hebben in een geografisch informatiesysteem, zal je vanaf 1 september je inlichtingen per direct kunnen ontvangen via ons geautomatiseerde systeem.

Om een aanvraag tot vastgoedinformatie te kunnen doen, moeten we elke nieuwe aanvrager registreren in dit volautomatische systeem. De registratie als aanvrager is eenmalig.

De kostprijs voor de notarisbrief blijft ongewijzigd. Gezien de snelle afhandeling van de aanvraag, zijn spoedprocedures niet meer nodig zijn. 

Praktische vragen hierover kan je richten aan vastgoedinformatie@edegem.be en worden opgevolgd door de administratie ruimtelijke ordening.