Stedenbouwkundige inlichtingen

Vraag online aan  Registreer je

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper. De verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen en vastgoedmakelaars.

Ook iedereen die publiciteit maakt voor de verkoop of verhuur (> 9 jaar) van vastgoed, moet in de tekst van de publicatie (bv. een advertentie in de krant of op een website) bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden. Meestal worden hier speciale afkortingen voor gebruikt.

Een notaris of vastgoedmakelaar voegt de vastgoedinfo en/of een stedenbouwkundig uittreksel toe aan de akten en overeenkomsten voor de verkoop of verhuur van een onroerend goed (grond, gebouw, ...). Dat kan onder meer volgende informatie zijn: 

  • vastgoedinfo - rooilijnplannen, zoneringen, milieuvergunningen,...
  • een uittreksel uit het plannenregister - daarin staat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed (bvb. landbouwgrond);
  • een uittreksel uit het vergunningenregister - dat vermeldt of een:
    • stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd;
    • bouwmisdrijf is vastgesteld;
    • verkavelingsvergunning van toepassing is.

Lokaal bestuur Edegem bracht al deze informatie samen in een geografisch informatiesysteem. Op die manier kan je je de stedenbouwkundige informatie meteen ontvangen.

Om vastgoedinformatie te kunnen opvragen moet je je eerst eenmalig registreren. Daarna kan je je aanvraag online afhandelen. 

Kostprijs

De kostprijs voor de online aanvraag van vastgoedinformatie bedraagt 250 euro per kadastraal perceel.

De eenmalige registratie is kosteloos en kan tot maximaal 5 werkdagen duren. Wanneer je registratie hoogdringend moet gebeuren, bedraagt de kostprijs 500 euro. 

Meer info

Praktische vragen? vastgoedinformatie@edegem.be

Openingsuren

Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur 13.30 tot 19 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.