Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Hoe aanvragen?

Je bent:

  • Notaris: Je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat

  • Vastgoedmakelaar: Je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal

  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal

Kostprijs?

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 250 euro per kadastraal perceel. Je betaalt slecht een keer de retributieprijs per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Het zal niet mogelijk zijn om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van je aanvraag.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.