Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

Koen Metsu

N-VA Koen Metsu

Ter Voortlaan 22
2650 Edegem


E-mail
www.koenmetsu.be
 • Burgemeester en bevoegd voor algemene planning en coördinatie - burgerlijke stand en publieke dienstverlening - organisatieontwikkeling - veiligheid en openbare orde - brandweer - politie - verkeerscel - informatie en communicatie - autonoom gemeentebedrijf - protocol - lokale economie en middenstand - openbare werken (met Birre Timmermans)

   

  Spreekuur (uitsluitend op afspraak)

  • maandag tussen 11.30 en 12.30 uur en tussen 18.30 uur tot 19.30 uur


  Reserveer je afspraak via onderstaande contactgegevens. 

   
  Contactpersoon

  Secretariaat, tel. 03 289 26 50
  e-mail: secretariaat@edegem.be

   

   

 • burgemeester

Peter Verstraeten

Open VLD Peter Verstraeten

Jachtlaan 55
2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor financiën en begroting - ruimtelijke ordening - rechtszaken - reglementen - statuten - contracten - structuurplan - ontwikkeling - projectzones - stedenbouw - bouwvergunningen - verkavelingsvergunningen

   

  Spreekuur

  Op afspraak

 • eerste schepen, bevoegd voor financiën, ruimtelijke ordening en rechtszaken

Jeroen Van Laer

Groen Jeroen Van Laer

Wattiezplaats 20
2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor jeugd - jeugdraad - speelterreinen en speelweefsel - Hangar 27 - gezinsbeleid - gezinsraad - onthaalgezinnen - VZW Kind & Gezin - buitenschoolse kinderopvang - lokaal overleg kinderopvang - toerisme - internationale solidariteit - gelijke kansen - ICT - participatie (met Ine Bosschaerts) - wijkwerking (met Ine Bosschaerts)

   

  Spreekuur

  Op afspraak

  • Maandag, dinsdag en woensdag in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1
  • Donderdag en vrijdag in het Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16
 • tweede schepen, bevoegd voor jeugd, gezin en kinderopvang, toerisme, internationale solidariteit, ICT, gelijke kansen, participatie en wijkwerking

Birre Timmermans

N-VA Birre Timmermans

Wilrijkstraat 163

2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor personeelsbeleid - sociaal overleg - openbare werken (met burgemeester Koen Metsu) - intercommunales - mobiliteitsbeleid - verkeersopvoeding - gemachtigde opzichters - verkeerscel (met burgemeester Koen Metsu)

   

  Spreekuur

  Op afspraak: dinsdagavond of vrijdagnamiddag

 • derde schepen, bevoegd voor personeel, mobiliteit en openbare werken

Koen Michiels

N-VA koen michiels

Kerkplein 10
2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor cultuur - vzw Huis Hellemans – Academie voor Woord en Muziek – Academie voor Beeldende Kunsten – erfgoed – bibliotheek sport - sportraad - VZW sport & recreatie - beheer sportvelden - zwembad - buurtsport - onderwijs - gemeenteschool - schoolgemeenschap - onderwijsoverleg

   

  Spreekuur

  Enkel op afspraak

 • vierde schepen, bevoegd voor sport, onderwijs en cultuur

Goedele Van der Spiegel

Groen Goedele van der Spiegel

Ter Borchtlaan 56
2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor leefmilieu - duurzame ontwikkeling - milieubeleid - milieuraad - milieuvergunningen - ecopark - milieu-educatie - afvalbeleid - waterlopen - groenbeleid - parken en aanplantingen - Fort 5 en Hof Ter Linden - dierenzaken - landbouw - geografisch informatiesysteem (GIS)

   

  Spreekuur

  Op afspraak

 • vijfde schepen, bevoegd voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling

Ine Bosschaerts

N-VA Ine Bosschaerts

Oude Godstraat 29

2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor evenementen - markten - wijkwerking (met Jeroen Van Laer) - participatie (met Jeroen Van Laer) - vrijwilligers en patrimonium

   

  Spreekuur

  Op afspraak

 • zesde schepen, bevoegd voor evenementen, markten, wijkwerking, participatie, vrijwilligers en patrimonium

Brigitte Goris

N-VA Brigitte Vermeulen-Goris

Boniverlei 250
2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor OCMW - seniorenbeleid - gehandicaptenbeleid - wonen - werken - preventieve gezondheid  Contactpersoon:
  OCMW Edegem

  Sonja Debaere 
  tel: 03 450 84 00

  Spreekuur:
  elke dag op afspraak in de kantoren van het OCMW

 • zevende schepen – voorzitter ocmw en schepen bevoegd voor sociale zaken, wonen en ouderenbeleid

Katleen De Prins

Katleen De Prins

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 22 41
E-mail
 • De gemeentesecretaris is belast met de voorbereiding van de zaken die aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd en woont de vergaderingen van gemeenteraad en schepencollege bij.

  Zij is verantwoordelijk voor de verslaggeving in beide vergaderingen. Onder het gezag van het college leidt en coördineert zij de gemeentelijke diensten en is zij, behoudens de uitzonderingen in de wet voorzien, hoofd van het personeel.

  Contactpersoon
  secretariaat, tel. 03 289 26 50
  e-mail: secretariaat@edegem.be

 • gemeentesecretaris