Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

Koen Metsu

N-VA Koen Metsu

Ter Voortlaan 22
2650 Edegem


E-mail
www.koenmetsu.be
 • Burgemeester en bevoegd voor algemene planning en coördinatie - burgerlijke stand en publieke dienstverlening - organisatieontwikkeling - veiligheid en openbare orde - brandweer - politie - verkeerscel - informatie en communicatie - autonoom gemeentebedrijf - protocol - lokale economie en middenstand - openbare werken (met Birre Timmermans)

   

  Spreekuur (uitsluitend op afspraak)
  maandag tussen 11.30 en 12.30 uur en tussen 18.30 uur tot 19.30 uur


  Reserveer je afspraak via het secretariaat
  03 289 26 50
  secretariaat@edegem.be

   

   

 • burgemeester

Peter Verstraeten

Open VLD Peter Verstraeten

Jachtlaan 55
2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor financiën en begroting - ruimtelijke ordening - rechtszaken - reglementen - statuten - contracten - structuurplan - ontwikkeling - projectzones - stedenbouw - bouwvergunningen - verkavelingsvergunningen

   

  Spreekuur
  Op afspraak

 • eerste schepen, bevoegd voor financiën, ruimtelijke ordening en rechtszaken

Jeroen Van Laer

Groen Jeroen Van Laer

Wattiezplaats 20
2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor jeugd - jeugdraad - speelterreinen en speelweefsel - Hangar 27 - gezinsbeleid - gezinsraad - onthaalgezinnen - VZW Kind & Gezin - buitenschoolse kinderopvang - lokaal overleg kinderopvang - toerisme - internationale solidariteit - gelijke kansen - ICT - participatie (met Ine Bosschaerts) - wijkwerking (met Ine Bosschaerts)

   

  Spreekuur
  Op afspraak
  Maandag, dinsdag en woensdag in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1
  Donderdag en vrijdag in het Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16

 • tweede schepen, bevoegd voor jeugd, gezin en kinderopvang, toerisme, internationale solidariteit, ICT, gelijke kansen, participatie en wijkwerking

Birre Timmermans

N-VA Birre Timmermans

Wilrijkstraat 163
2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor personeelsbeleid - sociaal overleg - openbare werken (met burgemeester Koen Metsu) - intercommunales - mobiliteitsbeleid - verkeersopvoeding - gemachtigde opzichters - verkeerscel (met burgemeester Koen Metsu)

   

  Spreekuur
  Op afspraak
  Dinsdagavond of vrijdagnamiddag

 • derde schepen, bevoegd voor personeel, mobiliteit en openbare werken

Koen Michiels

N-VA koen michiels

Kerkplein 10
2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor cultuur - vzw Huis Hellemans – Academie voor Woord en Muziek – Academie voor Beeldende Kunsten – erfgoed – bibliotheek sport - sportraad - VZW sport & recreatie - beheer sportvelden - zwembad - buurtsport - onderwijs - gemeenteschool - schoolgemeenschap - onderwijsoverleg

   

  Spreekuur
  Enkel op afspraak

 • vierde schepen, bevoegd voor sport, onderwijs en cultuur

Goedele Van der Spiegel

Groen Goedele van der Spiegel

Ter Borchtlaan 56
2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor leefmilieu - duurzame ontwikkeling - milieubeleid - milieuraad - milieuvergunningen - ecopark - milieu-educatie - afvalbeleid - waterlopen - groenbeleid - parken en aanplantingen - Fort 5 en Hof Ter Linden - dierenzaken - landbouw - geografisch informatiesysteem (GIS)


  Spreekuur
  Op afspraak

 • vijfde schepen, bevoegd voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling

Ine Bosschaerts

N-VA Ine Bosschaerts

Oude Godstraat 29
2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor evenementen - markten - wijkwerking (met Jeroen Van Laer) - participatie (met Jeroen Van Laer) - vrijwilligers en patrimonium

  Spreekuur
  Op afspraak

 • zesde schepen, bevoegd voor evenementen, markten, wijkwerking, participatie, vrijwilligers en patrimonium

Brigitte Goris

N-VA Brigitte Vermeulen-Goris

Boniverlei 250
2650 Edegem


E-mail
 • Bevoegd voor OCMW - seniorenbeleid - gehandicaptenbeleid - wonen - werken - preventieve gezondheid


  Contactpersoon:
  OCMW Edegem
  Sonja De Baer
  03 450 84 00

  Spreekuur:
  elke dag op afspraak in de kantoren van het OCMW

 • zevende schepen – voorzitter ocmw en schepen bevoegd voor sociale zaken, wonen en ouderenbeleid