Naar inhoud

PWA Edegem vzw

 

Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de PWA's overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en, in geval van toepassing van artikel 139 van de Grondwet, de Duitstalige Gemeenschap. Er werd een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen.  De RVA blijft dus, op grond van het continuiteitsbeginsel, momenteel belast met de uitvoering van deze materie.
De werkwijze voor gebruikers, de PWA's en de PWA-werknemers blijft dus voorlopig ongewijzigd.


PWA staat voor plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, een initiatief van de federale overheid. De rol van het PWA bestaat erin langdurig werkzoekenden en mensen die het bestaansminimum genieten de mogelijkheid te bieden allerlei klussen en karweien uit te voeren tegen vergoeding.
 
Als inwoner van Edegem kan je een beroep doen op het PWA voor:

  • kleine klusjes (schilderwerkjes, kleine herstellingen)
  • tuinwerk,
  • kinderopvang
  • grannysitting (ouderengezelschapsdienst)
  • administratieve hulp
  • bewaken en verzorgen van dieren.

Lokale overheden, onderwijsinstellingen, vzw's, andere niet-commerciële verenigingen en land- en tuinbouwbedrijven kunnen ook hulp krijgen voor allerlei activiteiten.

Opgelet: voor huishoudelijke hulp kan je niet terecht bij het PWA.
Je kunt wel poetshulp krijgen via het systeem van de dienstencheques. Meer informatie hierover vind je op de website www.dienstencheques-rva.be of neem contact op met Sodexo, cel dienstencheques, tel. 02 547 54 95.

Je kan bij het PWA ook terecht voor informatie over federale tewerkstellingsmaatregelen (bijvoorbeeld Activa-plan) en voor de aanvraag van allerlei tewerkstellingsattesten en formulieren, denk bijvoorbeeld aan een werkkaart of een startbaankaart.

Wat kost het PWA?
Jaarlijks betaal je 7,45 euro inschrijvingsgeld. Per gepresteerd uur krijgt de PWA-kracht één PWA-cheque. Deze cheques kun je krijgen in het PWA-kantoor en kosten 6,20 euro. Personen met een verhoogde tegemoetkoming betalen 5,95 euro per cheque.

Je kan ook cheques bestellen bij Edenred voor 7,45 euro per uur.  Deze cheques geven je belastingsvoordeel.  De PWA-kracht is verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid en voor arbeidsongevallen.  

Het PWA-kantoor is enkel geopend op volgende uren:

  voormiddag namiddag
maandag gesloten gesloten
dinsdag gesloten gesloten
woensdag 9 tot 12 uur gesloten
donderdag
gesloten gesloten
vrijdag gesloten gesloten

Op de volgende dagen en is het PWA-kantoor Edegem gesloten:

  • woensdag 25 oktober 2017

  • woensdag 15 november 2017

Dienstgerelateerde onderwerpen

Praktisch

Diensten
PWA Edegem vzw

PWA Edegem vzw
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: pwa@edegem.be


Aanverwante thema's