Materiaal uitlenen voor verenigingen, scholen en buurtcomités

Sport- en spelmateriaal uitlenen voor verenigingen

Feestmateriaal uitlenen via Schoeters

Materiaal lenen en toelage

Op 1 januari 2021 droeg lokaal bestuur Edegem de uitleendienst over naar private partner Schoeters Rental Services. Partner Schoeters zorgt voor levering en ophaling van de bestellingen van verenigingen, scholen en buurtcomités. 

Concreet gaat het om het grotere feestmateriaal zoals tenten, tafels, stoelen, podiumdelen, fietsrekken, rolcontainers,  … etc. Het kleinere sport- en spelmateriaal blijft gratis beschikbaar bij de sportdienst en jeugddienst.

Overzicht materiaal jeugddienst 2021.pdf57,1 Kb(pdf)

Voor het materiaal dat Schoeters overneemt van de gemeente betaalt je vereniging, school of buurtcomité voor de eerste drie dagen (vier als er een weekend in valt) van de uitleenperiode slechts 20 procent van de huurprijs. De overige 80 procent én de transportkosten betaalt lokaal bestuur Edegem. Daarnaast betaal je ook nog een waarborgbedrag die afhangt van je huurprijs (min 100 en max 500 euro). De uitleenprijzen voor het materiaal zijn alvast gewaarborgd voor de komende 4 jaar.

Om aanspraak te maken op de toelage van het lokaal bestuur, voeg je de aanvraag van je evenement uit het online evenementenloket toe. Je hoeft niet te wachten op de goedkeuring. Je kan kosteloos annuleren, mocht de activiteit van je vereniging, school of buurtcomité niet worden goedgekeurd.

Op het extra aanbod van Schoeters (bv ijskasten, verwarming, mosselpotten, …) krijg je 25% korting als je het samen met gemeentelijk materiaal besteld. Al je ontleende materiaal (gemeentelijk materiaal dat overgedragen werd én extra materiaal uit het aanbod van Schoeters) wordt samen geleverd en opgehaald.

Particulieren en commerciële verenigingen kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

Een link naar het volledige toelagereglement voor het uitlenen van materiaal vind je onderaan deze pagina.

Herbruikbare bekers

Via Schoeters Rental kan je ook verschillende soorten herbruikbare bekers voor warme en koude dranken kunnen bestellen. Na de huur, hoef je deze niet zelf af te wassen. Ze worden door Schoeters na ophaling professioneel gereinigd. De bekers vallen onder het gemeentelijk aanbod . Je betaalt dus 20 procent van de huurprijs.

Daarnaast kan je ook bekers lenen via de jeugddienst. Meer info vind je via op deze pagina. 

Straat afsluiten

De aanvraag om een straat af te sluiten met bijhorende signalisatie en parkeerverbodsborden blijft via het lokaal bestuur verlopen. Die aanvraag doe je via het loket inname openbaar domein.

Afvalcontainers

Schoeters levert ook de afvalcontainers en zorgt in samenwerking met intercommunale IGEAN voor de lediging ervan. Je bestelt de afvalcontainers eveneens via Schoeters. De factuur voor verwerking van het afval ontvang je rechtstreeks van IGEAN.

Contact

VTC Kruispunt - foyer

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
open van 10 tot 12 uur 13 tot 17 uur
Morgen
open van 10 tot 12 uur