Naar inhoud

Leerplicht

In België geldt de leerplicht van 6 tot 18 jaar of tot op het moment dat een leerling zijn of haar diploma van het secundair onderwijs behaalt.  Tot 15-16 jaar is er een voltijdse leerplicht, vanaf dan kan men ook deeltijds onderwijs volgen.  Alle leerplichtige leerlingen moeten naar school gaan.  De ouders dragen hiervoor de verantwoordelijkheid: zij moeten er voor zorgen dat hun kind voldoet aan de leerplicht. 

Leerplicht betekent echter geen schoolplicht.  De mogelijkheid is voorzien om huisonderwijs of privé-onderwijs te volgen, wat ook collectief huisonderwijs wordt genoemd.

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Praktisch

Nuttige externe adressen
Vlaamse Overheid
http://www.vlaanderen.be/
Tel:  1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur)