Naar inhoud

Kinderopvang

Bevraging kinderopvangnood in Edegem
De enquête naar de nood aan kinderopvang is afgerond. Hartelijk dank voor uw deelname. Moest u de enquête niet hebben ingevuld, geen probleem. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog op uw medewerking rekenen. Wij verwerken nu de binnengekomen antwoorden en hopen u daarover binnen enkele maanden te kunnen informeren. 

De kinderopvangdienst overkoepelt twee diensten:

  • de dienst voor onthaalouders en
  • het initiatief buitenschoolse opvang "De Speelclub".

Waarvoor kan je bij de dienst voor onthaalouders terecht?

  • Je bent inwoner van Edegem en je zoekt kinderopvang in de huiselijke kring van een onthaalouder.
  • Je wil zelf onthaalouder worden.

En bij IBO De Speelclub?

Je zoekt opvang voor je kind voor en na school of tijdens de vakanties. Dit geldt voor alle kindjes van het kleuter- en lager onderwijs die in Edegem wonen of er naar school gaan. Ook kinderen van ouders die in Edegem werken, kunnen bij ons terecht.

 

Dienstgerelateerde onderwerpen

Fotoalbum

Praktisch

Diensten
Kinderopvang

Zwaluwnest
Drie Eikenstraat 16
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: kinderopvang@edegem.be

Correspondentieadres

Gemeenteplein 1, 2650 Edegem


Openingstijden

Openingsuren van het secretariaat van IBO De Speelclub en de dienst voor onthaalouders

maandag van 16 tot 19 uur (niet in juli en augustus en maandagavonden die een feestdag zijn of een feestdag vooraf gaan)
dinsdag van 10 tot 12 uur
woensdag van 14 tot 16 uur

Op afspraak

stel je opvoedingsvraag