Naar inhoud

Gemeenteschool AVE

ave

'Andreas Vesalius' is niet toevallig onze naam!


In 1964, 400 jaar na het overlijden van deze baanbrekende en omstreden onderzoeker, kreeg de school deze naam. Ook wij onderzoeken - soms ver buiten de platgetreden onderwijspaden - voortdurend nieuwe wegen om ontwikkelingsdoelen en eindtermen te realiseren.
Door de middelen die de gemeente ter beschikking stelt, zijn wij in staat degelijk didactisch materiaalte gebruiken, differentiatie in te bouwen en eigentijdse initiatieven te nemen. Zo garanderen wij kosteloos onderwijs voor boeken en noodzakelijk schoolgerei.
De pedagogische vrijheid die wij krijgen staat garant voor een levendige, actuele, creatieve en kindgerichte aanpak van opvoeding en onderwijs. Alle kinderen met of zonder leervoorsprong of -achterstand zijn welkom. Ook een kinderen met een motorische of licht-mentale achterstand worden als evenwaardig individu opgevangen in een inclusieproject.
Het positieve, motiverende en stimulerende schoolteam garandeert de voortdurende ontwikkeling van de Andreas Vesaliusschool tot een pluralistische, open, interactieve, vooruitstrevendeen regionaal gewaardeerde onderwijsinstelling.


(W)onderwijs 


 Onze school

 • 168 kleuters: 4 piepleefgroepen (2,5&3-jarigen), 4 reuzenleefgroepen (4&5-jarigen)(meer info op de eigen website)
 • lagere school: 293 leerlingen in 14 klasgroepen
 • extra ondersteuning: een zorgteam en leermeesters voor lichamelijke opvoeding, godsdiensten en niet-confessionele zedenleer.

Uitgangspunten

 • elk kind is uniek én evenwaardig
 • Creativiteit en logisch gemotiveerde leefregels vormen de pedagogische basis
 • betrokkenheid via alle persoonlijkheidsdomeinen
 • inspelen op wat kinderen ons vertellen
 • een interactieve, taalvaardige aanpak
 • 'welbevinden en betrokkenheid' van leerlingen, ouders en leerkrachten
 • integratie van nieuwe technologieën: computers met internetaansluiting in de klas en in de computerklas
 • een werkhouding op maat van het kind

Onderwijs op maat

 • geregelde toetsen en tweemaandelijkse rapporten
 • duidelijke informatie over kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes en de mogelijke problemen
 • veelvuldige oudercontacten
 • een brede kijk op alle kindfacetten: als mens en als leerling
 • extra hulp via het Centrum voor LeerlingenBegeleiding te Mortsel
 • begeleide studie: De leerkracht staat ter beschikking om te observeren, te helpen en eventueel bij te sturen.

Meer dan school alleen

 • Creata: een jaarlijks project rond creativiteit en taal (sfeerbeelden)
 • extra accent op muzische vorming
 • bezoeken aan de bioklas op fort 5 en de bibliotheek
 • workshops, uitstappen, museumbezoek en openluchtklassen aansluitend bij het leerprogramma
 • elke maand een zwembeurt in het zwembad Den Bessem, Mortsel
 • maandelijks op woensdagnamiddag een sportactiviteit i.s.m Sportdienst Edegem
 • voor- en naschoolse opvang in het Zwaluwnest door de gemeentelijke kinderopvangdienst

Ouders zetten mee de toon
Reeds meer dan vijftien jaar komt de ouderraad maandelijks samen en is ze uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner. Naast organisatorische hulp, denken ze mee na over o.a. een zinvol pestactieplan, kindgerichte huistaken, verkeersveiligheid, … Zij stelt ook financiële middelen ter beschikking aan die ouders die het moeilijk hebben. Daarnaast organiseert de ouderraad regelmatig activiteiten: een gezinsuitstap, een quiz voor de ouders, fietsen op rollen voor de kinderen, ... Het schoolfeest is het orgelpunt van de grote betrokkenheid van de ouders bij het totale schoolgebeuren.
 
Informatie, kennismaking en inschrijving
Inlichtingen: op afspraak of tijdens schooldagen: 8.30 tot 12.05 uur en 13.35 tot 16.30 uur.

Capaciteit Schooljaar 2020 – 2021: (cijfers 28/02/2020)
na inschrijvingsperiode voorrangsregeling


Kleuters per geboortejaar: 

 • geboren in 2018: 25  kleuters ingestapt voor 1 februari 2016, 36 kleuter in het totaal
  LET OP! Ook instappers (°2018) voor 1 september 2021 kunnen al inschrijven.
 • geboren in 2017: maximum 48 kleuters  (nog 10 plaatsen)
 • geboren in 2016: maximum 48 kleuters (nog 2 plaatsen)
 • geboren in 2015: maximum 53 kleuters (volzet)

Lagere school aantallen per klasgroep:

 • Eerste leerjaar: 48 leerlingen (3 klasgroepen) (nog 3 plaatsen)
 • Tweede leerjaar: 48 leerlingen (2 klasgroepen) (nog 4 plaatsen)
 • Derde leerjaar: 48 leerlingen (2 klasgroepen) (volzet)
 • Vierde leerjaar: 48 leerlingen (3 klasgroepen) (volzet)
 • Vijfde leerjaar: 60 leerlingen (2 klasgroepen) (volzet)
 • Zesde leerjaar: 48 leerlingen (2 klasgroepen) (volzet)

 ADe meest recente cijfers vind je op de schoolsite

Dienstgerelateerde onderwerpen

Praktisch

Gemeenteschool AVE

Gemeenteschool AVE
Gemeenteplein 3
2650 Edegem

Meer info: bekijk de schoolwebsite 
De website: Véél foto's, overzichtelijk én veel nuttige links (ook voor tablets). Neem een kijkje!


Tel:  03 289 21 50
Fax:  03 289 21 55
E-mail

Aanverwante thema's