Naar inhoud

vrije tijd

Kies een vraag uit de lijst

 • top

  Aan welke vakantie-initiatieven kan ik mijn kind laten deelnemen?

  http://vrijetijd.edegem.be/product.aspx?id=3801
 • top

  Hoe kan onze vereniging aansluiten bij een adviesraad?

  In de statuten van de adviesraden staat op welke manier de raad is samengesteld (opsomming van verenigingen of hun kernactiviteit/doel).

  Kandidaten dienen een schriftelijk verzoek van toetreding in bij de voorzitter van de raad. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid over de aanvaarding of uitsluiting. Partijpolitieke verenigingen kunnen niet toetreden tot de raad.

  Een overzicht van de adviesraden en hun statuten vind je op: http://www.edegem.be/Adviesraden/default.aspx.

 • top

  Hoe laat ik mijn kind deelnemen aan de speelpleinwerking SPED! ?

  http://vrijetijd.edegem.be/product.aspx?id=3802
 • top

  Ik wil deelnemen aan de rommelmarkt tijdens de jaarmarktfeesten. Hoe / vanaf wanneer schrijf ik mij in?

  Inschrijven voor de rommelmarkt van 2019 kan vanaf 14 mei 2019 via het digitaal loket van de website (rubriek BURGER > melden, inschrijven bestellen) of rechtstreeks via http://rommelmarkt.edegem.org/mededeling.aspx

 • top

  Ik wil deelnemen aan een historische rondleiding met gids. Welke locaties of monumenten kan ik bezoeken?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3450
 • top

  Ik wil graag mijn affiches ophangen in de affichekasten in de Edegemse straten? Wat zijn de voorwaarden? Waar krijg ik hierover meer informatie?

  De voorwaarden vind je op de volgende overzichtspagina:

  http://vrijetijd.edegem.be/thema.aspx?id=1873
 • top

  Ik wil mij aanbieden als vrijwilliger in de dienstverlening of bij evenementen? Welke vacatures bestaan er? Waar krijg ik hierover meer informatie?

   Voor meer informatie over vrijwilligerswerk kan u terecht bij Wannes Wahlen, dienst welzijn, e-mail:  welzijn@edegem.be of via de link hieronder.

  http://www.edegem.be/Thema.aspx?ID=1882
 • top

  Ik wil mij inschrijven voor de jaarlijkse quiz ten voordele van 11.11.11. Waar kan ik terecht?

   

  Inschrijven kan online via het digitaal loket van deze website, via e-mail: solidariteit@edegem.be, persoonlijk in het gemeentehuis of telefonisch op het centraal nummer 03 289 26 50.

   
 • top

  Ik wil tijdens de zomermaanden mijn straat laten inrichten als speelstraat. Waar kan ik terecht?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3541
 • top

  Kan ik affiches van mijn activiteit/evenement ophangen in het gemeentehuis of bij andere gemeentelijke diensten?

  Wil je een evenement van een Edegemse vereniging aankondigen? Je kan vijf affiches afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis. Je affiches worden opgehangen aan de centrale affichemuur in de wachtruimte, in sporthal Den Willecom, bib-centrum en het Zwaluwnest (Drie-Eikenstraat 16). Je mag ook een beperkte voorraad strooibiljetten afgeven aan het onthaal. Deze kunnen in de folderstanden van het gemeentehuis verspreid worden en in de folderrekken van bovenstaande diensten.

  Raadpleeg ook onze mogelijkheden om (onder voorwaarden) gebruik te maken van de affichekasten, plakzuilen en lichtkranten: http://www.vrijetijdedegem.be/thema.aspx?id=1873

 • top

  Kan ik een artikel publiceren in Edegem Vandaag?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=2353
 • top

  Kan ik een feestcheque aanvragen in het kader van Vlaanderen feest?

  De feestcheques aanvragen kan via: http://11daagsevlaanderen.net/ of telefonisch: 03 238 20 02

  www.vlaanderenfeest.eu
 • top

  Kom ik in aanmerking voor een terugbetaling deelname kosten kadervorming voor jeugdwerking? Wat zijn de voorwaarden?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=4400
 • top

  Mag ik zelf bewegwijzering voor een wandeling of fietstocht ophangen op de openbare weg?


  Het is mogelijk een wandelparcours te bewegwijzeren.  Richt u vraag schriftelijk via brief of e-mail (gemeentebestuur@edegem.be) aan het gemeentebestuur.  
  We geven alvast mee dat u hiervoor aan volgende voorwaarden moet voldoen:

  • de bordjes mogen niet groter zijn dan formaat A2 (59.4 x 42 cm)
  • de bordjes mogen niet bevestigd worden aan verkeersborden, -palen, - lichten, bomen of struiken
  • het zicht van andere weggebruikers mag niet belemmerd worden
  • de bordjes mogen geen gelijkenis vertonen met verkeerstekens
  • er mag geen beschadiging veroorzaakt worden aan openbaar of privé patrimonium
  • 2 dagen na de wandeling/evenement moeten de bordjes worden verwijderd door de organisatoren

  Om borden op te hangen op niet gemeentelijke wegen, dient een aanvraag gericht te worden aan:
  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
  district Ruisbroek (112)
  Rijksweg 26 - 2870 Puurs
  tel: 03 886 79 91

  .

   

 • top

  Mijn kind wil les volgen in de kunstacademie. Waar vind ik hierover meer informatie? Kunnen we een opendeurdag of proefles bijwonen?

  Een proefles is mogelijk, maar je moet er rekening mee houden dat in de kunstacademie lessen algemeen beeldende vorming worden gegeven.
  Dit betekent dat er een gevarieerd aanbod is, zoals onder meer schetsen, schilderen, tekenen, boetseren en  grafische technieken. Je kan eigenlijk pas na enkele maanden een vollediger en juist beeld van de lessen krijgen.
  Het is ook moeilijk om inschrijvingsplaatsen tijdelijk geblokkeerd te houden. Zo vallen kinderen die echt willen komen, mogelijk uit de boot.

  Meer info over de kunstacademie vind je onder de link hieronder:

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3901
 • top

  Waar kan ik de tentoonstellingskalender van Huis Hellemans raadplegen? Kan ik mij abonneren op uitnodigingen voor Huis Hellemans?

  De tentoonstellingskalender vind je op deze pagina.

  Hier lees je ook hoe je kunt inschrijven om voor elke tentoonstelling te worden uitgenodigd  of hoe je regelmatig affiches kunt toegestuurd krijgen.

 • top

  Waar kan ik terecht om te vergaderen/activiteiten te doen met onze vereniging?

  Raadpleeg de brochure zalenverhuur http://vrijetijd.edegem.be/thema.aspx?id=1895 of het overzicht van de gemeentelijke en niet-gemeentelijke sportinfrastructuur: http://vrijetijd.edegem.be/Sportinfrastructuur/default.aspx?id=1814

 • top

  Waar kan ik terecht voor activiteiten of cursussen gegeven voor senioren?

  Raadpleeg onze verenigingenlijst en ons activiteitenoverzicht: http://www.edegem.be/gidsenoverzicht.aspx en http://www.edegem.be/activiteitenoverzicht.aspx.

  Voor meer informatie over cursussen en activiteiten voor senioren kunt u terecht in het dienstencentrum Den Appel via de link hieronder.

  Ook de maandelijkse activiteitenkalender in Edegem vandaag geeft overzicht van heel wat activiteiten voor senioren.

  http://ocmw.edegem.be/Dienstencentrum%20Den%20Appel/default.aspx?id=2295
 • top

  Waar koop ik een Grabbelpas / SWAP-pas? Waar vind ik hierover meer informatie?

  http://vrijetijd.edegem.be/product.aspx?id=3804
 • top

  Wanneer is Huis Hellemans geopend? Wat is het adres en het telefoonnummer van Huis Hellemans? 

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3860
 • top

  Huis Hellemans: Bij wie kan ik terecht om een aanvraag te doen om tentoon te stellen?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3860
 • top

  Ik wil me inschrijven in een Edegemse vereniging. Welke verenigingen/sportclubs zijn actief in de gemeente?

  Een verenigingslijst kan je raadplegen op http://www.edegem.be/gidsenoverzicht.aspx.

  De seniorenverenigingen vindt je ook in een beknopte brochure: http://www.edegem.be/product.aspx?id=5310

  De sportclubs zijn gebundeld in een handige brochure met trainingsmonumenten: http://vrijetijd.edegem.be/product.aspx?id=3608
 • top

  Kan het staminée van Hof ter Linden worden gehuurd?

  Staminée ter Linden is open iedere eerste zondag van de maand en tijdens events in Hof Ter Linden.  Voor de data van 2014, klik hier.

  Staminée ter Linden kan enkel gehuurd worden door verenigingen.  Ben je hierin geïnteresseerd, zet dan je vraag en contactgegevens op mail naar communicatie@edegem.be.  Onze communicatiedienst legt je vraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Zij beslissen over je aanvraag.
  Ben je als vereniging geïnteresseerd om Staminée uit te baten, neem dan ook even contact op met onze communicatiedienst. Zij kjiken na of er nog data vrij.

  Het Staminée wordt niet verhuurd aan particulieren.

 • top

  Van welke sportinfrastructuur kan ik / mijn club gebruik maken in Edegem?

  http://vrijetijd.edegem.be/Sportinfrastructuur/default.aspx?id=1814
 • top

  Wanneer en waar vind plaats:
  de kerstboomverbranding
  de buitenspeeldag
  Rock@Edegem
  SPED!
  ….

  Raadpleeg http://vrijetijd.edegem.be/thema.aspx?id=1827 voor algemene informatie of bekijk de nieuwsberichten op http://www.edegem.be of http://vrijetijd.edegem.be