Naar inhoud

ruimtelijke ordening

Kies een vraag uit de lijst

 • top

  Ik wil mijn gestorte waarborg (van nieuwbouw, renovatie) terug. Wat moet ik doen?

  Het einde van de werken moet worden gemeld. Dit kan telefonisch 03 289 26 50 of via mail: balie.grondzaken@edegem.be. Vermeld steeds je naam en bouwadres.

  Indien er een teruggave van de waarborg moet zijn, laat je dit weten aan onze dienst uitvoering. Dit kan telefonisch 03 289 26 50 of via mail: publiekdomein@edegem.be
  Een medewerker van onze dienst uitvoering komt ter plaatse de staat van het voetpad controleren. Indien er geen schade is, stort onze financiële dienst de waarborg terug. Indien er schade is, ontvang je een factuur voor de herstelling ervan.

 • top

  Kan ik van mijn woning een kangoeroewoning maken?

  Men spreekt niet meer over 'kangoeroewonen', maar over 'zorgwonen'. Men spreekt van zorgwonen als voldaan is aan al volgende voorwaarden:

  1. In een bestaande woning wordt 1 ondergeschikte wooneenheid gecreëerd
  2. De ondergeschikte wooneenheid vormt 1 fysiek geheel met de hoofdwooneenheid
  3. De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning
  4. De eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte berust bij dezelfde titularis of titularissen
  5. De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
   • Hetzij ten hoogste 2 ouderen van 60 jaar of ouder
   • Hetzij ten hoogste 2 hulpbehoevende personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering, personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven). Het maken van een kangoeroewoning (zorgwoning) is bij decreet vrijgesteld van de vergunningsplicht, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen het bestaande bouwvolume.

  Wanneer er echter constructieve werken nodig zijn, geldt de meldingsplicht. Hiervoor moet gebruikt gemaakt worden van het meldingsformulier zorgwonen. Klik hier om het formulier te downloaden.

  Wordt de woning uitgebreid is altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.  Klik hier voor meer info over het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning.

  Beëindiging van de toestand van 'zorgwonen' is eveneens meldingsplichtig.

  Neem steeds contact op met de dienst publieke dienstverlening voor meer informatie.

  Meer info lees je ook op de webpaginavan Ruimte Vlaanderen.

 • top

  Voor welke werken heb ik een stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling nodig?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5162
 • top

  Welke afsluiting mag ik plaatsen?

  Voor het plaatsen van een afsluiting of hekwerk heeft u in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig. Er gelden een aantal vrijstellingen. De bestemmingsplannen bepaalde regels qua uitzicht, materiaalgebruik en hoogte op. Meer info vind je op: 
  https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/afscheiding-omheining

 • top

  Hoe leg ik klacht neer tegen een bouwovertreding?

  Neem contact op met het gemeentehuis. De dienst ruimtelijke ordening zal de overtreding -al dan niet in samenspraak met de politie- onderzoeken. Zij bekijken welke maatregelen mogelijk zijn voor de overtreder om zich terug in regel te stellen.
 • top

  Hoe mag ik mijn oprit/ mijn voortuin inrichten?

  De geldende bestemmingsplannen bepalen hoe je oprit of voortuin moeten worden ingericht. Raadpleeg: http://www.edegem.be/thema.aspx?id=1845 of neem contact op met het gemeentehuis voor meer informatie.
 • top

  Hoe ver staat de aanvraag van mijn bouwdossier/kapvergunning/...?

  Neem contact op het gemeentehuis voor een stand van zaken.
 • top

  Ik ben eigenaar van een kavel en wens bepaalde delen van de eerder verkregen verkavelingsvergunning te wijzigen. Kan ik mijn project vooraf toetsen aan alle regels van de ruimtelijke ordening?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5166
 • top

  Ik ben eigenaar van een kavel en zie geheeld of gedeeltelijk af van de uitvoering van mijn verkavelingsvergunning. Hoe verloopt de procedure?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5167
 • top

  Ik ga bouwen. Hoe wordt de bouwlijn vastgesteld?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3766
 • top

  Ik verneem dat er een bepaald woonproject wordt gerealiseerd in Edegem. Heb ik inspraak? Hoe kan ik een opmerking hierover formuleren?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5170
 • top

  Ik wil een bouwproject realiseren in Edegem en wil graag vooraf zekerheid dat mijn project in aanmerking kan komen voor een latere stedenbouwkundige vergunning. Bestaat hiervoor een procedure?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5168
 • top

  Ik wil een kleine ingreep aan mijn woning uitvoeren. In welke gevallen moet ik dit melden?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5169
 • top

  Ik wil een stuk grond verdelen in loten voor woningbouw. Hoe vraag ik een vergunning aan.

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5175
 • top

  In welk bestemmingsplan ligt mijn perceel?

  http://www.edegem.be/thema.aspx?id=1845
 • top

  Kan ik inzage / een kopie van de bouwplannen van mijn buur krijgen?

  De bouwplannen van de bouwvergunningen in behandeling of afgeleverde bouwvergunningen kan je steeds inkijken aan de balie van het gemeentehuis. Inzage kan bijvoorbeeld wenselijk zijn indien u overweegt bezwaar te maken tegen het verlenen van een bouwvergunning. Een kopie kan enkel indien de eigenaar hiervoor toestemming geeft en tegen betaling van de kopiekosten.
 • top

  Kan ik studentenkamers inrichten in mijn huis?

  Ja, voor het bouwen van een kamerwoning is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Ook voor het verbouwen van een eengezinswoning (of meergezinswoning) tot een kamerwoning is een stedenbouwkundige vergunning nodig.

  Afhankelijk van de aard van de ingrepen zijn er twee procedures:

  • Geen structurele ingrepen: het aanstellen van een architect is niet verplicht en de vergunningsaanvraag kan via een eenvoudige dossiersamenstelling.
  • Wel structurele ingrepen: het aanstellen van een architect is wel verplicht en de vergunningsaanvraag moet via een uitgebreide dossiersamenstelling.
  Ga na of de studentenhome voldoet aan de normen opgelegd in het Kamerdecreet: htttp://www.khk.be/khk04/stuvo/pdf/opKot/kamerdecreet.pdf
 • top

  Voor welke werken heb ik een stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling nodig?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5165
 • top

  Voor welke werken heb ik een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken nodig?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5163
 • top

  Voor welke werken heb ik een stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken nodig?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5164
 • top

  Waar vind ik de stedenbouwkundige voorschriften terug?

  http://www.edegem.be/thema.aspx?id=1845
 • top

  Wat kan ik (ver)bouwen op mijn perceel?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3852