Naar inhoud

organiseren

Kies een vraag uit de lijst

 • top

  Ik wil huwelijksfoto's maken in Fort 5. Wat is toegelaten? Waar kan ik terecht voor informatie?

  Huwelijksfoto’s nemen in Fort 5 is zeker mogelijk. Het park is publiek toegankelijk. Normaal gezien is alle verkeer verboden. Bij huwelijksfoto’s is het toegelaten dat één voertuig het fort binnenrijdt (via de ingang aan de Vestinglaan). De chauffeur dient uiteraard wel stapvoets te rijden, enkel op de betonwegen en rekening te houden met de fietsers en voetgangers. Er wordt geen vergoeding gevraagd.

  Het historische binnenfort zelf is niet toegankelijk. Wel kan eventueel toegang verschaft worden tot enkel de binnenplaats. Aangezien dit gedeelte van het fort niet publiek toegankelijk is, kan er regeling uitgewerkt worden dat er tijdens het weekend sleutels overhandigd worden. Hiervoor is een plaatsbezoek op voorhand aangewezen en mogelijk tijdens de werkdagen.

 • top

  Mijn bedrijf wil een fotoshoot of filmopname organiseren in de gebouwen of de droge gracht van Fort 5. kan dit? Wat is de kostprijs?

  Fotoshoots en filmopnames zijn mogelijk in Fort 5 en het binnenfort. Alle aanvragen moeten schriftelijk gesteld worden via het aanvraagformulier. Er geldt ook een retributiereglement.

  Aanvragen bezorgen aan gemeentebestuur.

 • top

  Welk feestmateriaal kan ik als vereniging uitlenen bij het gemeentebestuur? Waar krijg ik hierover meer informatie?

  http://vrijetijd.edegem.be/Organiseren/default.aspx?id=1874
 • top

  Welke zalen kan ik huren in Edegem?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3525
 • top

  Ik wil een activiteit (picknick, zoektocht, …) organiseren in het Fort 5. Kan dit?

  Vraag steeds schriftelijk toestemming aan het college van burgemeester en schepenen. Bij toestemming maak je verdere afspraken steeds in rechtstreeks overleg met de gemeentelijke diensten.
 • top

  Kan ik de gebouwen van Fort 5 huren voor de organisatie van een feest of bedrijfsevent?

  Nee, de gebouwen van het Fort 5 zijn niet te huur.
 • top

  Worden de verenigingen in Edegem gevierd?

  Verenigingen worden in Edegem gevierd!
  • Alle verenigingen die 25, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 115, 125, 150 of ....-jaar bestaan, worden uitgenodigd voor een receptie in het oud-gemeentehuis samen met leden, oud-leden en sympathisanten (max. 50 personen).
  • Voor de verenigingen die 50, 75, 100 of... jaar bestaan, wordt een inschildering voorzien in het Guldenboek.  Bij de overige verenigingen  is er een gastenboek.
  • Alle verenigingen ontvangen tijdens de viering een enveloppe met 2.5 EUR per bestaand jaar.

   Met de contactpersoon van de vereniging wordt in het begin van het jaar een datum van viering afgesproken. De vereniging zorgt zelf voor een lijst met genodigden.  Deze ontvangen 1 maand vooraf een uitnodiging.