Naar inhoud

Kies een vraag uit de lijst

  • top

    Wanneer komt de mammobiel? Ik ben nog niet uitgenodigd voor de mammobiel. Waar kan ik terecht?

    Vermits er een mammografische eenheid in het UZA is, zal de mammobiel Edegem in de toekomst niet meer aandoen. Indien je tussen de 50 en 69 bent, word je in de toekomst tweejaarlijks uitgenodigd om een mammografie te laten nemen in het UZA. Dit kan dan gedurende heel het jaar en niet meer in de beperkte periode dat de mammobiel in Edegem staat.

    Meer info? tel. 0800 60 160 of via de link hieronder.

    www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker