Naar inhoud

Dienstverlening

Sommige gemeentelijke gebouwen sluiten hun deuren voor het publiek of werken met een aangepaste dienstverlening. 

Gemeentehuis

 • Alle dienstverlening in het gemeentehuis is enkel toegankelijk op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch via 03 289 26 50 of per mail burgerzaken@edegem.be of grondzaken@edegem.be.
  Met deze maatregel willen we het aantal bezoekers beperken om zo onze medewerkers, maar ook onze inwoners te beschermen tegen het coronavirus. We rekenen op het gezond verstand en vragen om enkel voor dringende zaken een afspraak te maken.

  Wie een afspraak heeft, meldt zich aan het onthaal aan in het gemeentehuis.

  Misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Mijn dossier

  We vragen onze bezoekers om de nodige basishygiënemaatregelen te respecteren, de nodige afstand te bewaren en met bankcontact te betalen.

 • Huis- en plaatsbezoeken van onze medewerkers worden uitgesteld.

Sociale dienst OCMW

De sociale dienst werkt enkel nog op afspraak. Contacteer je maatschappelijk werker op 03 450 84 07 voor verdere afspraken en opvolging van je dossier. Huisbezoeken worden uitgesteld.

Bibliotheek

De bibliotheek werkt voorlopig enkel als afhaalbib. Alle uitgeleende werken zijn verlengd tot na de sluiting, je kan dus gerust alles thuis houden. Toch inleveren? Dat kan 24/7 via onze inleverbus. 

Ecopark 

Het ecopark is terug open, maar enkel op afspraak. Stel niet-noodzakelijke bezoeken uit. Er gelden echter strenge maatregelen en beperkingen en je kan enkel op afspraak en met volgnummer (zie verder) terecht.

Stel niet-noodzakelijke bezoeken uit om de gezondheid van jezelf en anderen te beschermen. Kom je toch, dan hou je hier rekening mee:

 • Het ecopark is zolang de coronamaatregelen gelden enkel open van dinsdag tot zaterdag tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.
 • Je kan er enkel terecht op afspraak. Maak je afspraak via www.edegem.be/afspraak of 03 289 26 50. Je krijgt dan automatisch de bevestiging in je mailbox. Reservaties via e-mail zullen we door de nieuwe werkwijze niet meer verwerken.
 • Belangrijke info wanneer je reserveert!
  • In het opmerkingenveld zet je de NUMMERPLAAT van de wagen waarmee je naar het ecopark komt. Dit is een verplicht invulveld. Zonder nummerplaat wordt je reservatie geannuleerd.

  • Breng je identiteitskaart mee.

  • Noteer je toegangscode groot en duidelijk zichtbaar op een blad papier en leg dit achter je voorruit.
   Je toegangscode is als volgt: DDMM-startuur: bestaande uit de dag en maand, gevolgd door het startuur van uw afspraak.
   Bijvoorbeeld: 14 april om 9.20 uur = code 1404-09.20
 • Zonder volgnummer krijg je geen toegang tot het ecopark. Je volgnummer is gelinkt aan je nummerplaat.
 • In het ecopark heb je 20 minuten de tijd om je afval gesorteerd achter te laten.
 • Ieder gezin mag maximum 1 keer per kalenderweek naar het ecopark. Zo krijgt iedereen een kans om afval weg te brengen. De slagboom is op die manier geprogrammeerd. Maak je toch sneller een afspraak, dan zal je met je e-id voor een gesloten slagboom staan.
 • Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd op het ecopark mag zijn, wordt drastisch beperkt. Zo kunnen we voldoende afstand houden van mekaar. Hou rekening met wachttijden, ook al heb je een afspraak.
 • Blijf tijdens het aanschuiven altijd in je wagen en respecteer de instructies van de parkwachters en begeleiders.
 • Sorteer je afval thuis goed en beperk het aantal afvalstromen bij voorkeur tot 3 (vb. grofvuil, hout en gras). Zo verloopt je bezoek sneller en vlotter. Breng liever geen afval dat ook huis-aan-huis wordt opgehaald (vb. papier & karton en PMD).
 • Asbestcement wordt niet aanvaard. De gemeente schonk alle beschermingsmiddelen (mondmaskers en beschermingspakken) weg.
 • Kringwinkel Opnieuw & Co blijft gesloten volgens de federale richtlijnen. De organisatie zal dus geen herbruikbare goederen of textiel komen ophalen in het ecopark. Deze goederen kan je dus tijdelijk niet aanbieden in het ecopark. Hou ze bij en breng ze later wanneer de normale werking van de kringwinkels hervat.
 • Fietsers en voetgangers schuiven mee aan tussen de wagens, ook zij moeten een geregistreerde afspraak en een volgnummer hebben.
 • Kom alleen naar het ecopark. Breng enkel iemand mee als het noodzakelijk is (vb. wegbrengen zetel of matras). Hou er rekening mee dat de parkwachter je niet kan helpen met uitladen of dragen.
 • Behoud steeds de nodige afstand (min. 1,5 meter) tot andere bezoekers of parkwachters. Respecteer alle basis hygiënemaatregelen.
 • Wacht tot de container van jouw keuze vrij is. Sta niet met andere bezoekers rond dezelfde container.

Huisvuilophaling

De huisvuilophaling verloopt volgens de planning. 

Dienst kinderopvang- en jeugd

De dienst kinderopvang- en jeugd is gesloten. 

Peuterspeelpunt en ruilpunt

Het peuterspeelpunt en het ruilpunt zijn gesloten. 

Sporthal Den Willecom

Sporthal Den Willecom en de pétanquehal blijven gesloten. Er kunnen geen trainingen of wedstrijden plaatsvinden. 

Over de maatregelen rond het sporten in open lucht vanaf 18 mei lees je hier meer info: https://www.edegem.be/nieuwsdetail.aspx?id=9351

Dinsdagmarkt

Op basis van de federale richtlijnen gaat de wekelijkse dinsdagmarkt niet langer door. 

Zora Wijk-werken

De zitdagen die telkens de eerste en de laatste week van de maand gehouden worden, zullen NIET doorgaan. Het Wijk-werk kantoor blijft telefonisch bereikbaar op 03 443 94 59 van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur. 

Politie HEKLA

Voor een vraag, klacht of aangifte bij HEKLA moet je eerst contacteren op het algemeen nummer 03 444 00 00. Meer info: https://www.politiehekla.be/?q=node/534

Deeldepot 2650

Het deeldepot heropent op woensdag 29 april op afspraak. Hoe je materiaal reserveert, een afspraak maakt en alle andere coronamaatregelen vind je op hun website http://www.deeldepot2650.be

Openbare onderzoeken

Alle lopende en geschorste openbare onderzoeken worden verdergezet vanaf maandag 27 april 2020.

Minister Demir besliste op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit  goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult.

De aanvrager moet de einddatum van het verdergezette openbaar onderzoek op de gele affiches aanpassen. De aangepaste affiches blijven minstens aangeplakt tot de laatste dag van het verdergezette openbaar onderzoek.

De startdatum en termijn van de te hervatten openbare onderzoeken zullen terug gepubliceerd worden op het omgevingsloket.

Welzijnsvragen: CAW Antwerpen

Ook tijdens de Coronacrisis is CAW Antwerpen er voor mensen met een welzijnsvraag. Het Coronavirus kan ook extra vragen oproepen. In uw kot blijven is niet gemakkelijk en kan spanning, eenzaamheid, angst, ... oproepen. Langskomen kan op dit moment niet, en wij kunnen geen huisbezoeken doen. CAW Antwerpen staan wél paraat via telefoon, mail en chat!

www.caw.be/coronacrisis-antwerpen

Hoe kan je jouw pensioen of een IGO aanvragen tijdens deze coronacrisis?

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten. 

Heb je hulp nodig bij je pensioenaanvraag dan kan dat via

 • De gratis Pensioenlijn 1765
  Een pensioenexpert helpt je om de nodige documenten in te vullen
 • Je persoonlijk dossier op www.mypension.be
 • De website www.pensioenaanvraag.be