Naar inhoud

Bescherm jezelf & anderen

Update 29 juli 2020

We hebben de maatregelen die gelden in onze gemeente gelden gebundeld in een overzicht. Sommige werden afgekondigd door de Nationale Veiligheidsraad, andere door de crisiscel van provincie Antwerpen. 

Update 28 juli 2020

Op 27 juli nam de provinciale crisiscel bijkomende maatregelen bovenop die van de Nationale Veiligheidsraad. 

Na een vergadering met de Provinciale Crisiscel Antwerpen nam de gouverneur maatregelen in het kader van haar federale bevoegdheden. Haar federale diensten vertalen de maatregelen op dit moment juridisch-technisch in een verordening. Van zodra beschikbaar vind je de tekst op de website van de gouverneur: www.cathyberx.be. Daarna zullen haar diensten ook de vragen over de praktische toepassing ervan beantwoorden. 

Update 27 juli 2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), de volgende maatregelen van kracht zijn:
 • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.
 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
 •  Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.
 

—————————
Volg deze richtlijnen om de coronaverspreiding maximaal tegen te gaan. 

 • Blijf thuis als je ziek bent. Bel je huisdokter.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
 • Vermijd handen geven, kussen of knuffelen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem …).
  Behoor je tot een risicogroep? Vermijd evenementen en publieke samenkomsten. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.
 • Beperk contact tussen kinderen en ouderen. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.

Raadpleeg gedetailleerde informatie over het virus en de richtlijnen op www.info-coronavirus.be of bel 0800 14 689

Overzicht:

Aanverwante thema's