Naar inhoud

Bescherm jezelf & anderen

Update 23 oktober

Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4.

De strengere regels zijn nodig om ziekenhuizen te ontlasten, te voorkomen dat alle scholen moeten sluiten, de gehele economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algemene lockdown.

Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht. De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken. Het Overlegcomité herinnert daarnaast aan de algemene regels voor alarmniveau 4 die reeds op maandag 19 oktober van kracht gingen.

Het gaat om de volgende strengere coronaregels:

 1. Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.

 2. Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars.

 3. Indoor evenementen en activiteiten (op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak): maximum 40 personen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden.

 4. Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.

 5. Pretparken worden tijdelijk gesloten.

 6. Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.

 7. Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

De huidige coronamaatregelen vind je ook terug op www.info-coronavirus.be/nl/.

Update 16 oktober - Alarmfase 4

Het Overlegcomité nam op 16 oktober kennis van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij het volledige land zich op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid). De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de huisartsengeneeskunde.

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist.

Deze gaan in op maandag 19 oktober en gelden voor een maand, dus tot donderdag 19 november. Hierna volgt een evaluatie.

Maatregelen:

 1. Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 2. Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 3. Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 4. Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 5. Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden.
  Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 6. Cafés en restaurants worden gesloten. Na 2 weken volgt een evaluatie.
  Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur
  Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden,
  behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 7. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.
  Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur.
 8. Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24 uur en 5 uur,
  behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 9. Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10
  Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 10. Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

Een overzicht met veel gestelde vragen vind je op www.info-coronavirus.be

Update 26 augustus

Vanaf donderdag 27 augustus is de provinciale politieverordening niet langer van kracht. De nachtklok verdwijnt. De federale maatregelen blijven in de provincie Antwerpen van toepassing. Nachtwinkels sluiten dus nog steeds om 22.00 uur, restaurants en cafés om 01.00 uur. Je kan met maximum 2 personen winkelen. De mondmaskerplicht geldt in een aantal situaties, zoals onder andere in winkels en openbare gebouwen en op markten, het openbaar vervoer en drukke plaatsen.
 
De huidige coronamaatregelen vind je op www.info-coronavirus.be/nl/.
 
 

Update 12 augustus

De Antwerpse gouverneur paste haar politieverordening op woensdag 12 augustus opnieuw aan.  We hebben de belangrijkste wijzigingen of aanpassingen, of verdere verduidelijkingen van de maatregelen zoals opgenomen in de nieuwe politieverordening die vanaf nu van kracht is, gebundeld in een overzicht.

Update 8 augustus 2020

Omwille van de voorspelde extreme hitte maakte het KMI bekend dat vanaf zaterdag 8 augustus code rood in nagenoeg het ganse land van kracht zal zijn. Om deze extreme hitte bovenop de afgekondigde maatregelen draaglijker te maken, werd in overleg met de Provinciale Crisiscel en de burgemeesters van de provincie beslist om de avondklok nu niet te handhaven zodat de Antwerpse burgers tijdens de latere uren de nodige verkoeling kunnen zoeken. 

Update 29 juli 2020

We hebben de maatregelen die gelden in onze gemeente gebundeld in een overzicht. Sommige werden afgekondigd door de Nationale Veiligheidsraad, andere door de crisiscel van provincie Antwerpen. 

Update 28 juli 2020

Op 27 juli nam de provinciale crisiscel bijkomende maatregelen bovenop die van de Nationale Veiligheidsraad. 

Na een vergadering met de Provinciale Crisiscel Antwerpen nam de gouverneur maatregelen in het kader van haar federale bevoegdheden. Haar federale diensten vertalen de maatregelen op dit moment juridisch-technisch in een verordening. Van zodra beschikbaar vind je de tekst op de website van de gouverneur: www.cathyberx.be. Daarna zullen haar diensten ook de vragen over de praktische toepassing ervan beantwoorden. 

Update 27 juli 2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), de volgende maatregelen van kracht zijn:
 • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.
 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
 •  Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.
 

—————————
Volg deze richtlijnen om de coronaverspreiding maximaal tegen te gaan. 

 • Blijf thuis als je ziek bent. Bel je huisdokter.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
 • Vermijd handen geven, kussen of knuffelen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem …).
  Behoor je tot een risicogroep? Vermijd evenementen en publieke samenkomsten. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.
 • Beperk contact tussen kinderen en ouderen. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.

Raadpleeg gedetailleerde informatie over het virus en de richtlijnen op www.info-coronavirus.be of bel 0800 14 689

Overzicht:

Aanverwante thema's