Naar inhoud

Nieuwe vacature: diensthoofd poetsdienst aan huis (B1-B3)

Als verantwoordelijke voor de dienst leid je een team van medewerkers zodat deze in staat zijn om de cliënten een kwaliteitsvolle en professionele zorg aan te bieden. Je staat in voor de coördinatie en de optimale organisatie van de dienst.

Daarnaast volg je de regie op voor poetshulp aan zorgbehoevende ouderen in de gemeente Edegem. Het OCMW werkt samen met private aanbieders van poetshulp. Jij werkt nauw met hen samen en volgt cliënten van hen op die tot onze doelgroep behoren. Op die manier zet je je mee in voor de missie van de thuiszorgdiensten om zorgbehoevenden uit Edegem in staat te stellen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Je werkt in nauw teamverband met andere maatschappelijke werkers van de thuiszorgdiensten, specifiek met het diensthoofd gezinszorg.

Vereisten: Bachelor of graduaatsdiploma maatschappelijk werk, sociaal-agogisch werk, gezondheidswerk • Leidinggevende en organisatorische capaciteiten zijn onontbeerlijk maar professionele ervaring hierin is niet noodzakelijk • Rijbewijs type B.

Wij bieden:
Bediendecontract bepaalde duur (voor 6 maanden en verlengbaar) • halftijdse tewerkstelling, met mogelijks uitbreiding op termijn en met leidinggevende verantwoordelijkheden • Min. brutomaandwedde € 1.182,59 en max. brutomaandwedde € 1.992,65 • Bijkomende extralegale voordelen: haard- of standplaatstoelage, maaltijdcheques (€ 7), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, aanvullende pensioenpijler.

Geïnteresseerd? Richt jouw kandidatuur met motivatiebrief, cv en afschrift van diploma uiterlijk op dinsdag 18 april 2017 naar personeel@edegem.be
• Meer informatie kan je krijgen bij Kirsten Van Eyck, tel. 03 450 84 10
of via e-mail kirsten.vaneyck@ocmwedegem.be
• Download het functie-en competentieprofiel hieronder.

Praktisch

Diensten
Personeel

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: personeel@edegem.be