Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Hof Ter Linden

Hof Ter Linden door Nancy Limpens
Een park van en voor Edegem met regionale uitstraling.

In het hart van Edegem ligt een uniek stuk natuur, beter bekend als Hof Ter Linden of het kasteel van de baron. Slechts op uitzonderlijke momenten is het domein toegankelijk voor de bewoners van Edegem. Dit zal binnenkort veranderen. De poorten gaan wagenwijd open, zodat het domein een tuin kan worden voor elke Edegemnaar. Om dit plan te realiseren, zal de investeringsmaatschappij Park Ter Linden NV fors investeren en het domein omvormen tot een  bloemen-, planten- en kunstenpark.
Een zekere toekomst voor Hof Ter Linden

Hof Ter Linden strekt zich uit over 52 hectare met daarin onder andere het kasteel, de bijgebouwen, het park, een boerderij en een aantal landbouwgronden. Zowel de gemeente Edegem, de provincie Antwerpen als het Vlaamse Gewest erkennen het waardevolle karakter van Hof ter Linden en hebben in het verleden een aantal pogingen ondernomen om het domein toegankelijk te maken voor de Edegemnaar. Investeringsmaatschappij Park Ter Linden NV heeft het park integraal verworven en wil nu in overleg met deze verschillende instanties investeren in het domein. Zo zullen bijvoorbeeld het kasteel en de bijgebouwen grondig gerestaureerd worden. De boerderij en de landbouwactiviteiten vooraan het domein zijn gelegen in een beschermd dorpszicht en blijven hun functionaliteit behouden. Het uitgangspunt is dan ook het waardevolle patrimonium en de unieke natuur in stand te houden en zelfs te verbeteren. Door het domein om te vormen tot een bloemen-, planten- en kunstenpark wordt voorkomen dat het domein opnieuw wordt afgesloten voor het publiek. Hof Ter Linden wordt dus een project van en voor Edegem met regionale uitstraling.

Een plek waar rust, cultuur en natuur elkaar vinden

Het bloemen-, planten- en kunstenpark zoals dat vandaag gedefinieerd wordt omvat een aantal onderdelen. Het huidige park- en bosgedeelte blijft integraal behouden. Een ander onderdeel van het park omvat thematische tuinen die met zorg worden ingericht en onderhouden, zoals bijvoorbeeld een watertuin, een rozentuin, een overdekte vlindertuin en een gifplantentuin. Daarnaast zal er een permanente beeldententoonstelling worden opgezet met beelden uit het bestaande patrimonium, aangevuld met nieuwe werken van jonge kunstenaars en gevestigde waarden. In het park worden ook een aantal toon- en inspiratietuinen aangelegd met bijzondere aandacht voor bijvoorbeeld ecologisch en duurzaam tuinieren. De bezoeker kan niet enkel genieten, maar meteen ook inspiratie opdoen voor de eigen tuin. Het park wordt met andere woorden een oase van rust en kalmte waar je als bezoeker kan genieten van de natuur en waar ruimte is voor cultuur.

Diverse voordelen voor de Edegemnaar

Het huidige publieke karakter van de dreef blijft gegarandeerd. De bestaande fiets- en wandelpaden die samenvallen met de domeingrenzen blijven behouden en zelfs uitgebreid. Zo wordt op vraag van de gemeente voorgesteld om het centrum van Edegem voor de zachte weggebruiker langsheen het domein te verbinden met Fort 5. Investeringsmaatschappij Park Ter Linden NV investeert meer dan 20 miljoen euro en garandeert zo'n 40 fulltime en 40 seizoensgebonden rechtstreekse arbeidsplaatsen. Het aantal onrechtstreeks gecreëerde arbeidsplaatsen zal hiervan een veelvoud zijn. Omdat het hier wel degelijk over een private uitbating gaat, is de toegang tot de ingerichte parkdelen, zoals de thematische tuinen en het beeldenpark, betalend. Over de komende maanden zullen verschillende formules worden uitgewerkt in overleg met de gemeente Edegem, aangepast aan de individuele behoeften van de bezoekers. Bewoners van Edegem zullen uiteraard van voordeeltarieven kunnen genieten. Ook voor de omliggende scholen, het rusthuis en andere verenigingen zullen verschillende mogelijkheden in overleg worden bekeken.

Een weldoordachte aanpak naar mobiliteit

Het park zal twee toegangspoorten krijgen, een via de Prins Boudewijnlaan en een tweede via de Kasteeldreef. De toegang aan de Kasteeldreef is uitsluitend bedoeld voor fietsers en wandelaars of bezoekers die met het openbaar vervoer tot bij het park komen. Op deze manier wordt de verkeersdruk op het centrum van Edegem niet onnodig verzwaard. Bezoekers die het park toch met de wagen willen bereiken, worden verplicht gebruik te maken van de toegang tot het park die aan de Prins Boudewijnlaan wordt voorzien. Deze toegang komt ter hoogte van de huidige Fortis-gebouwen, die zullen plaatsruimen voor een ruime en goed uitgeruste parking.

In ruim overleg naar een uniek project

In een eerste fase wil de Investeringsmaatschappij Park Ter Linden NV haar plannen aan de gemeente Edegem, de verschillende verenigingen, de overheidsadministraties en de Edegemnaar zelf voorstellen. De concrete uitwerking van het park zal dan ook in overleg met deze partijen verder vorm krijgen. Tijdens de jaarmarkt van Edegem op 4 en 5 september zijn alle geïnteresseerden welkom aan de infostand op de binnenplaats van het kasteel. Bovendien zijn er een aantal procedurele stappen die moeten genomen worden om de realisatie van het park mogelijk te maken. Ook in deze procedures worden verschillende inspraak- en overlegmomenten voorzien. Zoals de eerste plannen vandaag op tafel liggen kan het park gerealiseerd worden op een termijn van twee jaar.


 

Datum van het bericht: vrijdag 27 augustus 2010